Děkujeme!

Přihláška byla odeslána. 

Nejpozději do 6.4.2019 uhraďte na náš účet 2700563508/2010 registrační poplatek ve výši 100 Kč. Do zprávy pro příjemnce uveďte své jméno. Žáci a kadeti poplatek hradit nemusí. 

Vybrané prostředky budou použity ke zkvalitnění soutěže a na ceny pro vítěze.