Metodologie POMP!

Bodování: Počet účastníků jednotlivých kategorií poháru (děti, kadeti, dospělí) bude vynásoben číslem 5. Výsledné číslo bude základnem, od něhož se budou odvozovat další bodování a zároveň bodovým ohodnocením nejlepšího závodníka daného závodu v rámci účastníků poháru. Závodníci za ním obdrží vždy o pět bodů méně. Při účasti všech přihlášených do poháru v rámci kategorie tedy nejpomalejší závodník dostane pět bodů. U dospělých kategorií bude ještě prvním třem připočten bodový bonus v výši 1,5 bodu, 1 bodu a 0,5 bodu pro třetího.